ریاضی زیباست همچون آفرینش
ریاضی نوین
قالب وبلاگ

 • عصر يك جمعه دلگير،دلم گفت:
  بگويم، بنويسم كه چرا عشق به
  انسان نرسيدست،چرا آب به انسان
  نرسيدست،و هنوزم كه هنوز است،
  غم عشق به پايان نرسيدست
  بگو حافظ دل‌ خسته ز شيراز بيايد،
  بنويسد كه هنوزم كه هنوز است،
  چرا يوسف گم‌گشته به كنعان نرسيدست
  وچرا كلبه احزان به گلستان نرسيدست
  عصر اين جمعه دلگير،
  وجود تو كنار دل هر بي‌ دل آشفته شود
  حس كجايي گل نرگس؟
  دعا پشتِ دعا برای آمدن
  گناه پشتِ گناه برای نیامدنت
  دل درگیر ، میان این دو انتخاب
  کدام آخر ؟ آمدنت یا نیامدنت ؟
[ جمعه سوم بهمن 1393 ] [ 8:30 ] [ یوسفی ] [ ]


دریافت جزوه آموزشی فصل اول حسابان از آقای جابر عامری شامل آموزش مفصل این فصل همراه با یاد آوری و آنچه در گذشته آموختید... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید ...


دریافت جزوه آموزشی ریاضی پایه مخصوص رشته انسانی شامل آموزش مفهومی مباحث از آقای جابر عامری... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید...


دریافت جزوه آموزشی هندسه تحلیلی ویژه رشته ریاضی شامل آموزش مفهومی مباحث از آقای جابر عامری... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید ...


دریافت جزوه آموزشی ریاضیات گسسته  ویژه رشته ریاضی شامل آموزش مفهومی مباحث از آقای جابر عامری... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید ...


«همه لینک های غیر مستقیم تبدیل به لینک مستقیم شدند»


منبع:MathTower.Org


[ سه شنبه سیزدهم آبان 1393 ] [ 14:26 ] [ یوسفی ] [ ]

حسین جان ،باز بوی محرمت به مشام میرسد


بوی غریبی زینبت


بوی ناب خدا..

[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 23:20 ] [ یوسفی ] [ ]
م اعداد بزرگ و اهمیت توان

۱۰۰۰=  هزار = 10به توان ۳

۱۰۰۰۰۰۰=  میلیون=۱۰ به توان۶

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  بيليون = 10به توان 9


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  تريليون =10 به توان 12


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كوادريليون =10 به توان 15


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كونيتيليون =10 به توان 18


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سكستيليون =10 به توان 21


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سپتيليون =10 به توان 24


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  اكتيليون =10 به توان 27


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  نونيليون =10 به توان 30


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  دسيليون =10 به توان ۳۳


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  اندسيليون =10 به توان 36


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  ديودسيليون =10 به توان 39


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  تري دسيليون =10 به توان 42


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كوتوارد دسيليون =10 به توان 45


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  كواين دسيليون =10 به توان 48


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  --- دسيليون =10 به توان 51


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰=  سپتن دسيليون =10 به توان 54


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اكتودسيلين =10 به توان 57


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نووم دسيليون =10 به توان 60


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ويجنيتيليون = 10 به توان ۶۳

 

[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 23:13 ] [ یوسفی ] [ ]
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 23:5 ] [ یوسفی ] [ ]
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 23:4 ] [ یوسفی ] [ ]
فایل پاورپوینت “ مثلثات در یک نگاه ”

 

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

فایل پاورپوینت “ معرفی معادله خط – خطهای مبدأگذر ”

بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

فایل پاورپوینت “ مثلث ”

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

فایل پاورپوینت “ تقارن ”

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

 

فایل پاورپوینت “ ریاضی دوم راهنمایی ( حجم ) ”

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

 

فایل پاورپوینت “ زیبایی ریاضیات ”

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

فایل پاورپوینت “اعداد گویا”

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید


 

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 20:58 ] [ یوسفی ] [ ]

خنده دار ترین معامله

در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می فروختند و مردم نادان هم با پرداخت هر مقدار پولی قسمتی از بهشت را از آن خود می کردند. فرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می برد، هر چه کرد نتوانست مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد؛ تا اینکه فکری به سرش زد… به کلیسا رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: قیمت جهنم چقدر است؟

کشیش تعجب کرد و گفت: جهنم؟! مرد دانا گفت: بله جهنم. کشیش بی هیچ فکری گفت: "۳ سکه” مرد سراسیمه مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند جهنم را هم بدهید. کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت: "سند جهنم” مرد با خوشحالی آن را گرفت. از کلیسا خارج شد، به میدان شهر رفت و فریاد زد:

    من تمام جهنم رو خریدم، این هم سند آن است. دیگر لازم نیست بهشت را بخرید، چون من هیچ کس را داخل جهنم راه نخواهم داد!

-----------------------------------------------------------

 

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 20:56 ] [ یوسفی ] [ ]

نمونه سوالات فصل اول - کتاب ریاضی پایه هفتم 

نمونه سوالات فصل دوم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

نمونه سوالات فصل سوم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 

نمونه سوالات فصل چهارم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 

نمونه سوالات فصل پنجم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 

نمونه سوالات فصل ششم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 

نمونه سوالات فصل هفتم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

نمونه سوالات فصل هشتم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 

نمونه سوالات نوبت اول - کتاب ریاضی پایه هفتم 

 
[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 15:50 ] [ یوسفی ] [ ]
نمونه سوالات ریاضی  هفتم نوبت دوم(خرداد ماه)

نمونه سوال 1

 

نمونه سوال 2

 

نمونه سوال 3

 

نمونه سوال 4

 

نمونه سوال 5

 

نمونه سوال 6

 

 

نمونه سوال 7

http://sakooyehaftom.blogfa.com

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 15:48 ] [ یوسفی ] [ ]
[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 15:47 ] [ یوسفی ] [ ]
[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 15:45 ] [ یوسفی ] [ ]
[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 8:58 ] [ یوسفی ] [ ]
انيميشن هاي ریاضی ششم دبستان


برای دانلود فایل‌ها از برنامه IDM یا Flash Get استفاده کنید ...
برای دانلود با برنامه IDM آدرس فایل را در قسمت add URL کپی کنید ...

 

تقسيم كسرها

 

 

اعداد اعشاري

 

 

مضرب مشترك

 

 

اعشار صعودي و نزولي

 

 

كسر اعشاري

 

 

مقداري از كسر

 

 

گنجايش

 

 

اعشار روي محور

 

 

مضرب اعداد

 

زاويه

 

 

كسر به اعشار

 

 

كسر و عدد مخلوط

 

اعداد اعشاري

 

 

كسرهاي مساوي

 

 

احتمال

 

 

مخلوط به كسر

 

 

تفريق كسرها

 

 

كسر و شكل

 

كسرها ...

 

 

ضرب و تقسيم كسر

 

 

متمم و مكمل (1)

 

محاسبه حجم

 

 

ضرب اعشاري

 

 

محور اعداد

 

متمم و مكمل (2)

 

 

تبديل كسر به مخلوط

 

 

هوش و خلاقيت رياضي

 

 

رقابت اعشاري

 

 

اعداد اعشاري (محور)

 

 

مساحت مستطيل

[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 8:52 ] [ یوسفی ] [ ]


امروزه سیستم شمارشی ده دهی (ده بخشی) مرسومترین نوع شمارش است که احتمالا به این دلیل که انسانها به آسانی می توانند به کمک انگشتانشان عمل شمارش را انجام دهند شهرت بخصوصی یافته است. تمدنهایی که شبانه روز را به بخشهای کوچکتری تقسیم کردند سیستمهای شمارشی متفاوتی، بخصوص دوازده دوازدهی (12 بخشی) و شصت شصتی (60 بخشی) را مورد استفاده قراردادند.

شواهد ثبت شده نشان میدهد مصریان از ساعتهای خورشیدی استفاده می کردند و بیشتر مورخان بر این اعتقادند که آنها اولین تمدنی بودند که شبانه روز را به بخشهای کوچکتر تقسیم کردند. اولین ساعتهای خورشیدی اساسا تخته سنگهایی بودند که روی هم قرارگرفته و با اندازه گیری طول و جهت سایه ایجاد شده می شد زمان را تشخیص داد. 1500 سال پیش از میلاد مسیح مصریان ساعت خورشیدی بسیار پیشرفته تری ساختند. ابزار T شکلی در زمین قرار داده می شد و این وسیله فاصله بین طلوع و غروب را به 12 قسمت تقسیم میکرد. این تقسیم بندی نشانگر استفاده مصریان از سیستم دوازده دوازدهی است. اهمیت عدد 12 عموما به این واقعیت که تعداد ماههای سال قمری در یک سال 12 تا است یا احتمالا به تعداد بندهای انگشتان هر دست (3 بند در هر انگشت به غیر از شصت) نسبت داده شده است که می توان توسط انگشت شصت که خود شمرده نمی شود بقیه بندها را شمرد. نسل بعدی ساعت خورشیدی اولین نماد چیزی است که ما امروزه آن را یکساعت می نامیم. تعداد ساعات در یکشبانه روز تقریبا یکسان بودند، اما طول آنها در طی یکسال متغیر بود به این ترتیب که در تابستان طولانیتر و در زمستان کوتاهتر بودند.

انسان در آن دوران بدون دسترسی به نور مصنوعی، تاریکی شب یا روشنایی خورشید را به جای اینکه دو بخش از یک شبانه روز بداند، به عنوان دو قلمرو مخالف یکدیگر محسوب می کرد. بدون بهره گرفتن از ساعتهای خورشیدی تقسیم بندی بین غروب و طلوع خورشید بسیار پیچیده تر از تقسیم کردن روز بود. اگرچه در عصری که ساعتهای خورشیدی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند ستاره شناسان مصری اولین کسانی بودند که 36 ستاره ای که به مجموعه حلقه بهشتها(Circle of Heavens) معروفند و در فاصله مساوی از هم قراردارند را مشاهده نمودند. ورود به شب و پایان آن با پدیدار شدن 18 تا از این ستارگان تعیین می شد که رویت سه ستاره از این مجموعه فلق و سه تای دیگر شفق (گرگ و میش آسمان) را نشان می داد و دوره تاریکی مطلق نیز توسط 12 ستاره دیگر علامت گذاری شده بود که شب را به 12 بخش تقسیم می کرد که این کار تایید دیگری بر سیستم دوازده دوازدهی بود. در طول فرمانروایی جدید (BC 1550 – 1070) این سیستم اندازه گیری به قدری ساده شده بود که یک سری 24تایی از ستاره ها، که 12 تا از آنها ورود به شب را نشان میدادند استفاده می شد. ساعت آبی نیز برای اندازه گیری طول شب مورد استفاده میشد و شاید دقیق ترین وسیله اندازه گیری زمان در عصر قدیم بود. گاه شمار که یک نمونه از آن در معبد آمون در Karnak پیدا شده و به سال BC 1400 بر می گردد لوله ای است که سطوح داخلی آن طوری سراشیب شده که فشار آب از بالا به پایین رو به کاهش است و در روی بدنه آن علامت گذاریهایی تقسیم بندی 12 قسمتی شب در ماه های متفاوت را نشان می دهد.

وقتی که ساعات روز و شب به 12 قسمت مساوی تقسیم شدند، مفهوم 24 ساعت کاملا جا افتاد. اگر چه تا پیش از دوره Hellenistic، هنگامی که ستاره شناسان یونانی برای محاسبات نظری خود شروع به استفاده از چنین سیستمی کردند مفهوم یکساعتهای مساوی ناشناخته مانده بود. ابرخس (Hipparchus) که فعالیتهای او بین سالهای BC 147 تا 127 صورت گرفت، پیشنهاد کرد شبانه روز شامل 12 ساعت روشن و 12 ساعت تاریک (که بر اساس شبانه روز استوا اندازه گیری می شد) باشد و بدین ترتیب شبانه روز به 24 ساعت مساوی استوایی تقسیم شدند. علیرغم این پیشنهاد، عامه مردم تا چندین قرن همچنان به استفاده از یکساعتهای مساوی که تنها در طول یک فصل ثابت می ماندند مبادرت ورزیدند. (یکساعتهای مساوی تنها زمانی مرسوم شدند که ساعتهای مکانیکی برای اولین بار در قرن 14 میلادی در اروپا ساخته شدند.)

ابرخس (Hipparchus) و دیگر ستاره شناسان یونانی تکنیکهای ستاره شناسی ای که قبلا توسط بابلی هایی که در بین النهرین سکونت داشتند را به کار گرفتند. بابلی ها به کمک سیستم شصت شصتی که از سومری ها به ارث برده بودند محاسبات ستاره شناسی انجام می دادند. اگر چه معلوم نیست چرا عدد 60 انتخاب شده است، اما بطور بخصوصی برای نشان دادن کسرها مناسب است، زیرا 60 کوچکترین عددی است که بر 6 عدد (6، 5، 4، 3، 2، 1) و همچنین بر 30، 20، 15، 12، 10 بخش پذیر است.
اگر چه که سیستم شصت شصتی برای محاسبات معمولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما این سیستم هنوز برای اندازه گیری زوایا، مختصات های جغرافیایی و زمان استفاده می شود. در حقیقت، صفحه گرد ساعت و کره زمین، سیستم تقسیم بندی 4000 ساله خود را به بابلی ها مدیون هستند.

اراتستن ستاره شناس یونانی که حدود BC 276 تا 194 میزیسته است از سیستم شصت شصتی برای تقسیم بندی یک دایره به 60 قسمت به منظور ابداع سیستم عرض جغرافیایی استفاده کرد. عرض های جغرافیایی خطوط افقی بودند که از نقاط معروف روی زمین در آن دوران می گذشتند. یک قرن بعد، ابرخس (Hipparchus) خطوط عرض جغرافیایی را نرمالیزه کرد و آنها را موازی و مطابق هندسه زمین در نظر گرفت. او همچنین سیستمی برای خطوط طولی که شامل 360 درجه بوده و از قطب شمال به جنوب امتداد می یافتند ابداع نمود. بطلمیوس (حدود 150 AD) در دانشنامهAlmagest کار ابرخس (Hipparchus) را با تقسیم کردن هر یک از 360 درجه طولی و عرضی به بخشهای کوچکتر توضیح و بسط داد. هر درجه به 60 قسمت و هر یک از آنها مجددا به 60 قسمت کوچکتر تقسیم شدند. قسمت اول Partes Minutae Primae یا دقیقه اول نامیده شد که بعدها به `دقیقه` شهرت یافت. دومین تقسیم بندی Partes Minutae Secundae یا `دقیقه دوم` نامیده شد که به `ثانیه` شهرت یافت. گرچه دقایق و ثانیه ها تا قرنها بعد در زندگی روزانه به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری زمان استفاده نمی شد. در ساعتها، هر یک ساعت به دو، سه، چهار یا حتی گاهی به 12 قسمت مساوی تقسیم می شد و هیچگاه به 60 قسمت تقسیم بندی نمی شد. تا اواخر قرن 16 میلادی که ساعت هایی با عقربه های دقیقه شمار روی کار آمدند در نظر گرفتن دقیقه برای عامه مردم عملی نبود. حتی امروزه بسیاری از ساعتهای دیواری و مچی تنها دقیقه ها را نشان می دهند و نه ثانیه ها را.

ما مدیون تمدنهای کهن هستیم که تقسیم بندی های زمان را تعریف و حفظ کردند. جامعه مدرن هنوز هم یک روز را شامل 24 ساعت، یک ساعت را شامل 60 دقیقه و یک دقیقه را شامل 60 ثانیه می شناسد. البته پیشرفت علم اندازه گیری زمان، شیوه تعریف این یکاها را عوض کرده است. زمانی ثانیه از تقسیم کردن پدیده های ستاره شناسی به بخشهای کوچکتر تعریف می شد که سیستم بین المللی اندازه گیری یکاها (SI) ثانیه را به عنوان کسری از میانگین طول روز شمسی و بعدها آن را وابسته به سال استوایی تعریف کرد. در سال 1967 با تعریف ثانیه به عنوان طول زمان لازم برای تغییر 9,192,631,770 تراز انرژی اتم سزیم، ثانیه تعریف جدیدی پیداکرد. این توصیف مجدد، طلیعه عصر زمان گیری اتمی و ساعت هماهنگ جهانی UTC بود.

قابل توجه اینکه برای هماهنگ کردن زمان اتمی با زمان ستاره شناسی معمولا باید ثانیه های کبیسه به زمان هماهنگ جهانی UTC اضافه شوند. بنابراین، تمام دقیقه ها شامل 60 ثانیه نیستند. چند دقیقه کمیاب حدود 8 بار در هر دهه اتقاق می افتند که در واقع 61 ثانیه ای هستند.

[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 8:42 ] [ یوسفی ] [ ]
كمیت‌های فیزیكی كمیت‌های نرده ای ممكن است حجم آب استخر شنایی ٥٠ مترمكعب یا زمان مسابقه دو ١١/٣ ثانیه باشد. در چنین شرایطی فقط مقدار عددی حجم و زمان اهمیت دارد. بنابراین در پاسخ به سوال: چه مقدار و چه مدت، پاسخ "٥٠ " مقدار آب را بر حسب مترمكعب و "١١/٣" مدت زمان را بر حسب ثانیه بیان می‌كند. حجم و زمان مثال هایی از كمیت نرده‌ای هستند. كمیت نرده‌ای كمیتی است كه فقط با یك عدد (به همراه علامت) قابل بیان باشد. دما و جرم از دیگر كمیت‌های نرده‌ای می‌باشند. فیزیك بر پایه اندازه گیری بنا شده است. اندازه گیری برای به دست آوردن كمیت‌های فیزیكی انجام می‌شود. امروزه اغلب دانشمندان از سیستم بین المللی (SI) برای اندازه گیری استفاده می‌كنند. در این سیستم واحد طول (متر)، واحد جرم (كیلوگرم)، واحد زمان (ثانیه)، واحد جریان الكتریكی (آمپر) و واحد دما (كلوین) می‌باشد. همان طور كه می‌دانید تمامی این كمیت ها نرده‌ای هستند. از دیگر کمیت های نرده ایی نیز می توان به زمان اشاره داشت که در ادامه به شرح آن می پردازیم: كمیت‌های فیزیكی زمان ضرب آهنگ زندگی، گذشت روز و تپش قلب نشان دهنده وقوع یك توالی است. زمان نشان دهنده مدت اتفاق حوادث است. معمولاً زمان توسط فرآیندهایی كه پی در پی اتفاق می‌افتند اندازه گیری می‌شود. مثلاً طلوع و غروب خورشید می‌تواند به عنوان واحد اندازه گیری زمان انتخاب شود. ٣٠٠٠ سال پیش مصریان روز و شب را به 12 قسمت مساوی تقسیم نمودند. هر قسمت را یك ساعت نامیدند. بابلیان عدد ٦٠را به عنوان مبنا عدد انتخاب كرده بودند. آن ها یك ساعت را به ٦٠ قسمت تقسیم نمودند و مقیاس كوچك تری (به نام دقیقه) برای زمان در نظر گرفتند. كمیت‌های فیزیكی در قرن چهاردهم وقتی ساعت‌های مكانیكی دقیق ساخته شدند برای اولین بار ساعت و یك ششم آن (یعنی دقیقه) نیز مورد استفاده عموم قرار گرفت. بعدها كه ساعت‌های دقیق ساخته شد ثانیه (یك ششم دقیقه) نیز به آن ها افزوده شد. در سال 1967 واحد SI زمان (ثانیه) بر اساس نوسان های اتم سزیوم - 133 اندازه گیری و تعریف شد. بدین ترتیب كه مدت نوسان از ارتعاشات اتم سزیوم معادل یك ثانیه تعریف گردید. ساعت هایی كه با این دقت كار می‌كنند در هر 3 میلیون سال فقط یك ثانیه خطا خواهند داشت. ساعت‌های دقیق امروزی كه به آن ها ساعت اتمی نیز می‌گویند بر اساس ارتعاشات اتم سزیوم كار می‌كنند. در شكل زیر زمان پدیده‌های مختلف را بر حسب ثانیه مشاهده می‌كنید.

[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 8:35 ] [ یوسفی ] [ ]

این کتاب(handbook.of.integral.equations ) یکی از معروفترین کتاب ها در زمینه انتگرال گیری می باشد

حجم کتاب : ۵ مگابایت

نویسنده:andrei d.polyanin

 تعداد صفحات: ۷۹۹

لینک دانلود


با تشکر از وبلاگ :دانشجويان رياضی دانشگاه تهران

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 17:52 ] [ یوسفی ] [ ]

از لینک زیر جمع بندی کامل دیفرانسیل را می توانید دانلود کنید

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 17:50 ] [ یوسفی ] [ ]

برای دریافت کتابهای کمک درسی استاد عامری به لینک های زیر مراجعه نمایید.

حسابان

رياضي پايه (علوم انساني)

هندسه ي 1

ریاضیات 2

ریاضیات گسسته

هندسه تحلیلی

دیفرانسیل

هندسه 2

 جبر و احتمال

با سپاس از استاد عامری عزیز که انصافا زحمات زیادی بابت همگانی کردن آموزش ریاضی کشور با نشر مقالات و این کتب ارزشمند آموزشی برداشته اند .از خداوند متعال برایشان آرزوی سلامتی و قلم نویسا را دارم .

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 17:49 ] [ یوسفی ] [ ]
ثابت کنید در هر پنج ضلعی منتظم به ضلع a نسبت طول قطر به طول ضلع عددی گنگ است.

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 17:47 ] [ یوسفی ] [ ]

موضوعات مرتبط: ديفرانسيل
برچسب‌ها: قضيه هيپاسوس, اثبات قضيه هيپاسوس
[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 17:44 ] [ یوسفی ] [ ]
یک کتاب برای المپیادی ها

 

نام کتاب: المپیادهای جهانی ریاضی از 1960 تا 2010
جمع آوری: ناصر فرهادی
تعداد صفحات :۵۱
فرمت کتاب: pdf
زبان کتاب:  فارسی

 

[ جمعه دوم اسفند 1392 ] [ 12:40 ] [ یوسفی ] [ ]

براي دريافت سئوالات دروس رياضي نهايي مي توانيد از لينك هاي زير استفاده كنيد.

حساب ديفرانسيل و انتگرال ۲

هندسه۲ 

رياضي3

رياضي فنی

حسابان

جبر و احتمال

 منبع : مرکز سنجش آموزش و پرورش   www.aee.medu.ir

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 22:38 ] [ یوسفی ] [ ]
مشاهده ی اثبات های متنوع برای قضیه ی فیثاغورس
برای مشاهده ی ۸۲ اثبات برای قضیه ی فیثاغورس می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/index.shtml

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 22:33 ] [ یوسفی ] [ ]

سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۲۵۱۷۷/۱/۱۰۱ به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ بارم بندی جدید کتاب ریاضی ششم و هفتم که در آن فصل آمار و احتمال پایه ششم و فصل ۹و ۱۰ (آمار و احتمالُ ترسیمات هندسی)کتاب هفتم برای مطالعه در نظر گرفته شده، را ابلاغ نموده است.

منبع : پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس ریاضی

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 ] [ 22:23 ] [ یوسفی ] [ ]
[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 22:10 ] [ یوسفی ] [ ]

دریافت یک مجموعه ی کاملاً متفاوت و بی نظیر و گلچین از آزمون های جامع از جمله سراسری های داخل و خارج از کشور، آزاد نوبت های صبح و عصر و آزمون های جامع مؤسسات فرهنگی و آموزشی از جمله قلمچی، گاج، گزینه دو و... با عنوان کنکور ریـاضـی گرد آوری شده توسط استاد خواسته... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید...


کنکور ریـاضـی
حجم فایل : 117.25MB
نوع فایل : Rar
رمز فایل : www.khasteh-math.ir

لینک مستقیم از سرور سایت

لینک کمکی از مدیا فایر

[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 22:8 ] [ یوسفی ] [ ]
دریافت جزوه ی ترکیبیات شامل نکته، مثال و تست بدون پاسخ ... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید...


جزوه ترکیبیات

حجم فایل : 948.87KB
نوع فایل : PDF
[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 22:7 ] [ یوسفی ] [ ]
دریافت جزوه احتمـال شامل نکات، مثال، فرمول ها و تست های هر بخش فاقد پاسخ، برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید...جزوه ی احتمال

حجم فایل : 1.00MB
نوع فایل : PDF
[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 22:6 ] [ یوسفی ] [ ]
دریافت مجموعه ای از آزمون ها و تست های جامع دیگر اینبار شامل 11 فصل از مباحث مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی، گردآوری شده توسط استاد خواسته... برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید...


کنکور پـایـه
حجم فایل : 55.59MB
نوع فایل : Rar
رمز فایل : www.khasteh-math.ir

لینک مستقیم از سرور سایت

[ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 22:4 ] [ یوسفی ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
امکانات وب